O MUFEST, organizado pola Asociación Andaina de Mulleres, promove o crecemento cultural e artístico e o impulso das futuras directoras, produtoras e/ou guionistas. Pretende ofrecer unha plataforma na que se dea a coñecer ao grande público o traballo que realizan as mulleres no sector cinematográfico, o cal queda oculto nos grandes circuítos e plataformas, á vez que crear un espazo para o debate a respecto da situación deste sector desde unha perspectiva de xénero.

The MUFEST, organized by the Association of Mulleres Andaina, promotes cultural growth and visibility of women filmmakers, producers and writers. The MUFEST supports the creation of new works showing new perspectives, social and cultural diversity and promoting visibility.
This edition of the MUFEST is open to any female artist, director, producer or writer to submit his original work in Galician, Castilian or subtitled in one of these languages.

El MUFEST, organizado por la Asociación Andaina de Mulleres, promueve el crecimiento cultural y artístico y el impulso de las futuras directoras, productoras y/o guionistas. Pretende ofrecer una plataforma en la que dar a conocer al gran público el trabajo que realizan las mujeres en el sector cinematográfico, el cual queda oculto en los grandes circuitos y plataformas, a la vez que crear un espacio para el debate acerca de la situación de este sector desde una perspectiva de género.

Prizes will be as follows:
- Best Fiction Film (750 euros)
- Best Documentary (750 euros)
- Best Short (300 euros)
- Special Mention To Best Film in Galician
- Audience Special Mention

Esta edición está aberta a calquera directora, guionista ou produtora que presente a súa obra orixinal en galego, en castelán ou subtitulada nunha destas linguas.
As obras realizadas integramente en galego serán as que poderán optar á Mención Especial de Mellor Filme en Galego, non así as que estean dobradas ou subtituladas.

b) Requisitos:
As obras deben presentarse a través da plataforma https://filmfreeway.com/MUFEST ou enviando unha ligazón segura ao correo info@mufest.org indicando título, país de produción, ano de produción, duración do filme e unha sinopse.
Non hai límite de obras por autora.
As obras deberán ter sido producidas a partir do 1 de xaneiro do 2015.
Non se aceptarán obras de carácter publicitario.
A duración máxima das obras será de 30 minutos para as curtametraxes y sen límite de duración para as longametraxes.
O tema será libre.
Conformarán o palmarés que opta aos premios aquelas obras seleccionadas polo Comité de Selección designado pola dirección do MUFEST.
Rexeitaranse todas aquelas obras que non cumpran as calidades técnicas mínimas para a súa posterior proxección así como aquelas que non teñan debidamente cumprimentados todos os requisitos expresados nestas bases.
Queda excluída da participación toda persoa da organización do MUFEST.
A dirección do MUFEST resérvase o dereito de difundir fóra de concurso obras
que considere de alto nivel, pero que non fosen premiados.

Requirements:

1. Films must be submitted for preselection via FilmFreeWay.com or sending a link to info@mufest.org
2. There is no limit of films by author.
3. The works must have been produced after 2010.
4. Commercials will be not accepted.
5. The maximum duration of the films will be 40 minutes for short fiction, short animation and short documentary. Feature films minimum of 41 minutes.
6. The topic is free and may participate in the contest those works chosen by an appointed Pre-Selection Committee.
7. All the films that do not meet the minimum technical qualifications for further screening and all those which don't fully comply all the requirements stated in these rules will be rejected.
8. It is excluded from participation any person responsible for organizing the MUFEST.
9. The direction of MUFEST reserves the right to screen films considered of high-level but not chosen by the Pre-Selection Committee.

If your film is selected to be screened at the festival you must sent 2 BluRay copies (WITH Subtitles if the original language is not Galician or Spanish)

EXHIBITION RIGHTS

a) The MUFEST may use photos, images or audio of the films in order to promote the festival in the press, radio and TV.
b) The Participants authorize the use of their names in the Mufest website www.andainamulleres.org and in the media that are considered necessary for the promotion of MUFEST
c) All participants accepted this Terms and Conditions, and the resolution given by the organizers to contingencies that might arise.

Esta edición está abierta a cualquier directora, guionista o productora que presente su obra original en gallego, castellano o subtitulada en una de estas lenguas.
Las obras realizadas íntegramente en gallego serán las que podrán optar a la Mención Especial de Mejor Película en Gallego, no así las que estén dobladas o subtituladas.

b) Requisitos:
Las obras deben presentarse a través de la plataforma https://filmfreeway.com/MUFEST o enviando un enlace seguro al correo electrónico info@mufest.org, indicando título, país de producción, año de producción, duración y sinopsis.
No hay límite de obras por autora
Las obras deberán haber sido producidas a partir del 1 de enero del 2015.
No se aceptarán obras de carácter publicitario.
La duración máxima será de 30 minutos para los cortometrajes e sin límite de duración para los largometrajes.
El tema será libre.
Conformarán el palmarés que opta a los premios, aquellas obras seleccionadas por el Comité de Selección designado por la dirección del MUFEST.
Se rechazarán todas aquellas obras que no cumplan las calidades técnicas mínimas para su posterior proyección, así como aquellas que no tengan debidamente cumplimentados todos los requisitos expresados en estas bases.
Queda excluida de la participación toda persona de la organización del MUFEST.
La dirección del MUFEST se reserva el derecho de difundir fuera de concurso obras que considere de alto nivel pero que no hayan sido premiadas.