Hoang Dam Entertainment

Hoàng Đam Entertainment real name Hoàng Văn Đam (born November 14, 1994 in Hai Phong province). Or many people call it with the name: Hoàng Đam. He is a Vietnamese musician and artist.

 • Project Title (Original Language):
  Hoàng Đam Entertainment
 • Project Type:
  Song
 • Country of Origin:
  Viet Nam
 • Language:
  English, Vietnamese
 • Student Project:
  No
 • Được nhiều người yêu thích
 • Được nhiều người tải về
Artist Biography

Hoàng Đam Entertainment tên thật là Hoàng Văn Đam (sinh ngày 14 tháng 11 năm 1994 tại tỉnh Hải Phòng). Hay được nhiều người gọi với cái tên: Hoàng Đam. Anh là một nhạc sĩ, nghệ sĩ Việt Nam.

Add Artist Biography
Artist Statement

https://g.co/kgs/BWnXHu