Myn life in the Internet


ELÄMÄNI INTERNETISSÄ
“Yksityisyys on mennyt”

Noin pari kuukautta sitten,
reportteri saa yllättävän tiedon sähköpostiin.
Hänen henkilökohtaista dataa on vuotanut julki yllättävän tietomurron tapahduttua. Tämä herättää hänen kiinnostuksensa ja hänet pohtimaan missä kaikkialla hänen tietojaan on, millaista dataa hänestä voi kerätä ja mihin sitä voisi hyödyntää nyt ja tulevaisuudessa?

Lyhyt dokumenttielokuva yksilön datankeruusta, tarina on jatkumoa ensimmäiselle osalle, Pinnan Alla (2017): https://www.youtube.com/watch?v=Td-_q...

Dokumentti on Yrkeshögskolan Arcadassa tehty päätetyö vuodelta 2018- 2019.

MY LIFE IS IN THE INTERNET
“What can be said is that privacy is gone”

About a couple of months ago,
the reporter gets unexpected information in the email.
His personal data has been leaked after a surprising breakthrough.
This awakens his interest and makes him think about where his information is gathered, what kind of data can be collected from him and how can it be used for now or in the future?

A Short documentary film about individual data collection, the story is a continuum for the first part, Pinnan Alla (2017): https://www.youtube.com/watch?v=Td-_q...

The documentary is a final graduation project made in Arcada University of Applied Sciences in 2018- 2019.

Olli Hietanen Screenwriter, Director and Producer
Simon Bergholm Director of Photography
Hjalmar Slangus Sound Designer & Music Composer
Max Kivivuori Sound Designer

 • Olli Hietanen
  Director
 • Olli Hietanen
  Writer
 • Olli Hietanen
  Producer
 • Olli Hietanen
  Key Cast
 • Project Type:
  Documentary, Experimental, Student
 • Runtime:
  28 hours 47 minutes
 • Completion Date:
  January 1, 2020
 • Production Budget:
  5,000 USD
 • Country of Origin:
  Finland
 • Country of Filming:
  Finland
 • Language:
  English, Finnish
 • Shooting Format:
  HD
 • Aspect Ratio:
  16:9
 • Film Color:
  Color
 • First-time Filmmaker:
  No
 • Student Project:
  Yes - Arcada University of Applied Sciences
 • Helsinki
  Finland
  December 6, 2019
  1.1.2020
Director - Olli Hietanen