Private Project

DER ATEM

Der Atem to opowieść oparta na fragmentach powieści Thomasa Bernharda pod tym samym tytułem. Łączy literacką historię z moimi osobistymi doświadczeniami. W filmie widzimy sytuację po zabiegu, młodą osobę, która trafia do pokoju śmierci. Film opisuje jej przeżycia w tym krótkim czasie, zewnętrzne obserwacje oraz wewnętrzne bodźce. Punkt kulminacyjny następuje, gdy zostaje wprowadzona druga lalka. Dowiadujemy się więcej o prawidłach w tej rzeczywistości.

[eng] Der Atem is a story based on the novel fragments of the same name by Thomas Bernhard. It combines literary stories with my personal experiences. In the film we see the situation after the operation. A young person coming into the room where patients wait for their death. Film describes that person's experiences in this short time, external observations and inner stimuli. The climax occurs when a second doll is introduced. We learn more about the rules of this reality.

 • Florentyna Dobrochna Cieślak
  Director
 • Florentyna Dobrochna Cieślak
  Writer
 • Robert Sowa
  Producer
 • Project Title (Original Language):
  DER ATEM
 • Project Type:
  Animation
 • Runtime:
  8 minutes 35 seconds
 • Completion Date:
  January 10, 2023
 • Country of Origin:
  Poland
 • Country of Filming:
  Poland
 • Language:
  Polish
 • Shooting Format:
  Digital Camera
 • Film Color:
  Black & White and Color
 • First-time Filmmaker:
  Yes
 • Student Project:
  Yes - Jan Matejko Academy of Fine Arts Cracow
Director Biography - Florentyna Dobrochna Cieślak

Urodzona 19 października 2000 roku w Krakowie, w Polsce. Od małego związana z teatrem, baletem, tańcem ludowym, w późniejszych latach również ze scenografią. Uczęszczała do I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Uczyła się na profilu humanistycznym. Obecnie studentka III roku Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wybranymi specjalizacjami jest animacja, malarstwo, grafika warsztatowa, projektowanie graficzne, komunikacja wizualna oraz plakat.

[eng] Born on October 19, 2000 in Krakow, Poland. Since childhood, she has been involved in theatre, ballet, folk dance, and in later years also with scenography. She attended the I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomiej Nowodworski in Krakow. She studied humanities. Currently a third-year student of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Krakow. The selected specializations are animation, painting, graphic arts, graphic design, visual communication and poster.

Add Director Biography