Cameo Open Air Film Festival will be an international short film festival where FICTION, DOCUMENTARY, ANIMATION and EXPERIMENTAL films of directors from Turkey and all around the world will meet the audience. The goal of the festival, which will take place in one of the most important cities in Turkey, is to be an organization that will be recognized at the international level with the participation of local and foreign directors, actors, actresses, producers and film critics.

Cameo Open Air Film Festival offers a powerful cinema experience with workshops, interviews, masterclasses, retrospectives and surely the richness of the competitions which takes place alongside screenings. Festival is aiming to create a joyful and productive atmosphere for all local and international film professionals as well as creating a unique experience for all the residents.

International Short Film Competition / Uluslararası Kısa Film Yarışması

Best Film Award / En İyi Film Ödülü
Best Fiction Award / En İyi Kurmaca Ödülü
Best Documentary Award / En İyi Belgesel Ödülü
Best Animation Award / En İyi Canlandırma Ödülü
Best Experimental Award / En İyi Deneysel Ödülü
Best Short Film Award / En İyi Kısa Film Ödülü
Best Director Award / En İyi Yönetmen Ödülü
Best Screenplay Award / En İyi Senaryo Ödülü
Best Cinematographer Award / En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü
Best Production Designer Award / En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü
Best Editing Award / En İyi Kurgu Ödülü
Best Film Music Award / En İyi Film Müziği Ödülü
Best Actress Award / En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Best Actor Award / En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Special Jury Award / Jüri Özel Ödülü

National Short Film Competition / Ulusal Kısa Film Yarışması

Best Film Award / En İyi Film Ödülü
Special Jury Award / Jüri Özel Ödülü

Cameo Open Air Film Festival Competition Regulations

1. Cameo Open Air Film Festival will be held between July 7st and 10th, 2019.
2. Cameo Open Air Film Festival is comprised of the following sections:

Competition
Special Screenings

3. The Festival is not obliged to offer comments or reasons for not selecting a film submitted for one of Festival’s programmes.
4. All film entries, unless otherwise specified, must be submitted to the Festival for selection by June 7, 2019
5. All films must be presented in their original language and, where this language is other than English, the print of the film must be subtitled in English (if not otherwise specified). Subtitling expenses are to be met by the Participant.
6. For films selected to be screened at the Festival, these materials must also be sent:

Photo of the director
Director’s biography and filmography
Dialogue list in English
One or more stills from the film
Film clips / trailer

None of the above listed required materials will be returned.

7. The Festival may use all materials cited in Article 6 for promotional purposes and in order to compile the Festival Catalogue. The Festival bears no responsibility for published inaccuracies originating in submitted materials.
8. The Jury for the Competition programme will be comprised of at least 5 prominent experts in the field of arts and culture, film theory and criticism as well as filmmakers and producers.
9. No Jury member will be assigned if previously had taken part in the making of any film in competition.
10. The President of the Jury is designated by the Festival Administration.
11. The Festival shall grant the following Awards:

International Short Film Competition / Uluslararası Kısa Film Yarışması

Best Film Award / En İyi Film Ödülü
Best Fiction Award / En İyi Kurmaca Ödülü
Best Documentary Award / En İyi Belgesel Ödülü
Best Animation Award / En İyi Canlandırma Ödülü
Best Experimental Award / En İyi Deneysel Ödülü
Best Short Film Award / En İyi Kısa Film Ödülü
Best Director Award / En İyi Yönetmen Ödülü
Best Screenplay Award / En İyi Senaryo Ödülü
Best Cinematographer Award / En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü
Best Production Designer Award / En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü
Best Editing Award / En İyi Kurgu Ödülü
Best Film Music Award / En İyi Film Müziği Ödülü
Best Actress Award / En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Best Actor Award / En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Special Jury Award / Jüri Özel Ödülü

National Short Film Competition / Ulusal Kısa Film Yarışması

Best Film Award / En İyi Film Ödülü
Special Jury Award / Jüri Özel Ödülü

12. Participation in the Festival implies acceptance of all aforementioned regulations. Festival Administration has the power to settle all issues not covered by these Regulations.

Cameo Open Air Film Festival (Cameo Açık Film Festivali) Yarışma Yönetmeliği

1. Cameo Open Air Film Festival (Cameo Açık Film Festivali), 7 Temmuz 2019 ve 10 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
2. Cameo Open Air Film Festival (Cameo Açık Film Festivali), aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

Competition / Yarışma Filmleri
Special Screenings / Özel Gösterimler

3. Farklı şekilde belirtilmediği sürece tüm filmlerin Festival’e başvuruları 7 Haziran 2019 tarihine kadar tamamlanmalıdır.
4. Festival, başvuruda bulunan bir filmin seçilmemesi halinde yorum yapmakla veya filmin seçilmeme nedenini açıklamakla yükümlü değildir.
5. Bütün filmlerin orijinal dilinde sunulması gerekmektedir. Orijinal dili İngilizce olmayan filmlerin gönderilen baskısının İngilizce altyazılı (farklı şekilde belirtilmediği sürece) olması gerekmektedir. İngilizce altyazı masrafları başvuru sahibine aittir.
6. Festivale seçilmiş olan filmlerin gösterimi için aşağıdaki materyallerin de gönderilmesi gereklidir:

Yönetmen fotoğrafı
Yönetmen biyografisi ve filmografisi
Bir veya daha fazla film tanıtım fotoğrafı
İngilizce diyalog listesi
Film klipleri/fragman

Yukarıda istenilen hiçbir materyal geri teslim edilmeyecektir.

7. Festival Madde 6’ta istenilen tüm materyalleri tanıtım amacıyla ve Festival kataloğunda kullanabilir. Festival, teslim edilen materyaller nedeniyle festival yayınlarında oluşabilecek yanlışlardan sorumlu değildir.
8. Yarışma Jürisi, sinema kuramcıları, eleştirmenler, yönetmenler ve yapımcılar gibi kendi alanında uzmanlık sahibi en az 5 önde gelen sinema profesyonelinden oluşur.
9. Yarışmada olan herhangi bir filmin yapımında profesyonel olarak görev alan kişiler Jüri’de yer alamaz.
10. Jüri Başkanı, Festival Yönetimi tarafından belirlenir.
11. Festival’de aşağıda belirtilen ödüller verilecektir:

International Short Film Competition / Uluslararası Kısa Film Yarışması

Best Film Award / En İyi Film Ödülü
Best Fiction Award / En İyi Kurmaca Ödülü
Best Documentary Award / En İyi Belgesel Ödülü
Best Animation Award / En İyi Canlandırma Ödülü
Best Experimental Award / En İyi Deneysel Ödülü
Best Short Film Award / En İyi Kısa Film Ödülü
Best Director Award / En İyi Yönetmen Ödülü
Best Screenplay Award / En İyi Senaryo Ödülü
Best Cinematographer Award / En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü
Best Production Designer Award / En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü
Best Editing Award / En İyi Kurgu Ödülü
Best Film Music Award / En İyi Film Müziği Ödülü
Best Actress Award / En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Best Actor Award / En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Special Jury Award / Jüri Özel Ödülü

National Short Film Competition / Ulusal Kısa Film Yarışması

Best Film Award / En İyi Film Ödülü
Special Jury Award / Jüri Özel Ödülü

12. Festival’e katılım ile bu yönetmelikte bahsedilen tüm düzenlemeler kabul edilmiş sayılır. Bu yönetmelik kapsamında yer almayan tüm konularda karar verme yetkisi Festival Yönetimine aittir.