Bayındır Kısa Film Günler, Bayındır Belediyesi, Bayındır Gençlik Merkezi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında açılan Mustafa Akkad Genç Sinema Okulu tarafından düzenlenmektedir.
Bayındır Kısa Film Günlerinin amacı, sinemaya ulaşamayan dezavantajlı gençlerin sinema ile buluşması, kısa film sanatının tanıtılması, kısa film çekmek isteyen gençlerin desteklenmesi, sanatın gençler arasında yaygınlaştırılması, gösterim imkanı bulamayan kısa filmlerin gösteriminin sağlanması olarak planlanmıştır.

• Gösterime seçilen filmlerin yönetmenlerine ıslak imzalı katılım belgesi takdim edilir.
• Bayındır Kısa Film Günleri için gösterime seçilen filmlere herhangi bir katılım veya gösterim ücreti ödenmez.

•Bayındır Kısa Film Günleri’ne 1 Ocak 2018’den sonra tamamlanmış kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerindeki kısa metrajlı filmler katılabilir.
• Filmlerin süreleri, kısa filmler için en fazla 20 dakika, belgesel filmler için en fazla 30 dakika uzunluğunda olmalıdır.
• Gösterime seçilen filmlerin 2 dakikalık kısmı tanıtım amaçlı kullanılabilir.
• Bayındır Kısa Film Günleri için gösterime seçilen filmlere herhangi bir katılım veya
gösterim ücreti ödenmez.
• Gösterime seçilen filmlerin yönetmenlerine katılım belgesi verilecektir.
• Filmlerin gösterimi organizasyon ekibinin uygun göreceği salonlarda, hazırlanan
programa göre sunulur. Etkinlik süresince yapılan gösterimler için filmlerin yapımcılarından ayrıca izin alınmaz

• Filmlerin başvuruları www.wetransfer.com veya www.filmfreeway.com siteleri üzerinden yapılacaktır.
• Seçkiye birden fazla filmle başvuru yapılabilir. Daha önce başka bir yarışmaya katılmış olmak ya da ödül almak başvuru için engel değildir.
• Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişinin sorumluluğundadır. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuki yaptırımlar başvuru sahibine aittir. Yarışmaya gönderilen eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası başvuranın sorumluluğu kapsamındadır.