سینما تمام آن چیزیست که میخواستم... ما برای بیان گفتارمان فیلم میسازیم...تفکری گاه عمیق و گاه تاریک...و این تصویر گویای همه چیز است
امین راد. متولد سال ۲۰۰۳ دانشجوی سینما گرایش کارگردانی در مقطع لیسانس دانشگاه سپهر اصفهان
 • Producer (1 Credit)
  Kozhin2023
  Student, Other
 • Writer (1 Credit)
  Kozhin2023
  Student, Other
 • Director (1 Credit)
  Kozhin2023
  Student, Other
College
دانشگاه سپهر اصفهان
20232021
Birth Date
January 29, 2003
Nickname
راد
Birth City
اهواز
Current City
اصفهان
Hometown
اهواز
Height
194cm
Gender
Male
Ethnicity
عرب
Eye Color
Other
Zodiac Sign
Aquarius
سینما تمام آن چیزیست که میخواستم... ما برای بیان گفتارمان فیلم میسازیم...تفکری گاه عمیق و گاه تاریک...و این تصویر گویای همه چیز است
Share:
Share:
Complete the captcha to finish sign up. Cancel