Soutěž o nejlepší krátké filmy pořádaná značkou Atomic Energy Drink a festivalem Future Gate

Filmy tří finalistů budou promítány v rámci festivalu Future Gate 2021 v kinech.
Absolutní vítěz obdrží 30 000 CZK na tvorbu sponzorského spotu značky Atomic pro festival Future Gate 2022.

- Soutěžní snímek musí mít minimální kvalitu HD v MP4 s kodekem H264 - min. datový tok 10-20Mb/s, zvuk stereo nebo 5.1
- Soutěžní snímek musí být English friendly. Tedy buď v anglickém jazyce, nebo pokud je v češtině, musí obsahovat anglické titulky v obraze. Toto se nevztahuje na filmy bez dialogů.
- Pokud nebude soutěžní snímek v češtině, musí obsahovat i české podtitulky ve formátu SRT
-Soutěžní snímek nesmí obsahovat žádné projevy nenávisti vůči kterékoliv rase a sexuální orientaci. Dílo musí splňovat běžné normy slušného chování a zvyků.
- V soutěžním snímku nesmí figurovat užívání drog a alkoholu v kontextu s mladistvými.
- Přihlášením snímku do soutěže souhlasí tvůrce s tím, že bude dílo zveřejněno on-line a bezplatně.
- Přesné tématické zadání a pokyny pro jednotlivá kola soutěže budou k dispozici od 21. září 2020 na https://www.facebook.com/Atomiccz