Private Project

Father and Son

dddd

 • Runtime:
  30 seconds
 • Film Color:
  Color
 • First-time Filmmaker:
  No
 • Student Project:
  No
Director Biography

Bác Dũng sinh năm 1973..
Tốt nghiệp thạc sỹ điện ảnh

Add Director Biography
Director Statement

Sống để yêu và yêu nhiều hơn xuân diệu