2018 yılında ilki, 2022 yılında da beşincisini gerçekleştirilen Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali hem yerel hem de çevre halk tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali Anadolu’nun sanat ile iç içe olan bu güzel serüvenini halkın sanata karşı olan özlemini gözler önüne koymuştur. Türkiye’nin ve Anadolu’nun sanata olan ihtiyacına yönelik yeni çalışmalar hedefleyerek 6.Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali bu yıl kapılarını tekrardan sanatseverlerle buluşmak için açıyor. Bu hedefle; yerli sinema olgusu irdelenmiş, ülkemiz sinema dilinin yol haritası ortaya koyularak, dünyanın farklı ülkelerinden getirilecek filmler, yönetmenler, atölye çalışmaları, gösterimler ve söyleşilerle organizasyon fikren temellendirilmiştir.
Ülkemizde sinema kültürünün gelişmesi için yapılan filmler kadar sinemaya dair yapılan çalışmaların da büyük önemi vardır. Geçmişte Siirt’te yapılan birçok film çalışması bu şehrin topraklarında filizlenmiş olan birer tomurcuktur. Siirt’in bu anlamda hem akademik çalışmaların hem de film festivallerinin kültürünü geliştirmek için katkısı çok değerlidir. Siirt, ülkemizin güney doğusunda, tarihi derinliği olan bir şehirdir. Gelin, bu filiz veren şehri beraber tekrardan keşfedelim.
Siirt, kültürel etkinlikler açısından daha büyük bir potansiyeli kullanma imkanına sahiptir. Siirt Üniversitesi’ndeki 16.000 öğrenciye de hitap edecek büyük çaplı organizasyonlar, şehir için önemli bir alanı dolduracaktır. Aynı zamanda 1.2.3.4. ve 5. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali’ne yerel ve çevre illerden katılım gösteren üniversite öğrencileri ve halkın, 6. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali’ne de artarak katılımıyla toplamda 35.000 katılımcıya ev sahipliği yapması beklenmektedir. Türk sinemasında bazı filmlerin çekimlerinin gerçekleştirildiği bu güzel şehre halk film festivalini çok yakıştırdı ve gereken önemi verdi. Amacımız Siirt’in marka haline dönüşen Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali’nin 6.sınn gerçekleştirmektir.

The International Siirt Short Film Festival, which was held for the first time in 2018 and for the fifth time in 2022, was met with great interest by both local and surrounding people. The International Siirt Short Film Festival revealed the people's longing for art, this beautiful adventure of Anatolia intertwined with art. The 6th International Siirt Short Film Festival is opening its doors to meet art lovers once again this year, aiming for new works that meet the art needs of Turkey and Anatolia. With this aim; The phenomenon of domestic cinema was examined, the roadmap of the language of cinema in our country was revealed, and the organization was based on the idea of ​​films, directors, workshops, screenings and interviews to be brought from different countries of the world.
Studies on cinema are as important as the films made for the development of cinema culture in our country. Many film works made in Siirt in the past are buds that sprouted in the lands of this city. In this sense, Siirt's contribution to improving the culture of both academic studies and film festivals is invaluable. Siirt is a city in the southeast of our country with a historical depth. Let's rediscover this burgeoning city together.
Siirt has the opportunity to use a greater potential in terms of cultural activities. Large-scale organizations that will also appeal to 16,000 students at Siirt University will fill an important area for the city. At the same time, it is expected that university students and the public from local and surrounding provinces participating in the 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th International Siirt Short Film Festival will host a total of 35,000 participants with the increasing participation of the 6th International Siirt Short Film Festival. The local people ascribed the film festival to this beautiful city, where some films in Turkish cinema were shot, and gave it the necessary importance. Our aim is to realize the 5th International Siirt Short Film Festival, which has become Siirt's brand.

İnsan Hak ve Hakikat Yolculuğu Kısa Film ve Belgesel Ödülleri -
Human Rights and Truth Journey Short Film and Documentary Awards

Birincilik Ödülü - First Prize: 7.000 TL

İkincilik Ödülü - Second Prize: 5.000 TL

Üçüncülük Ödülü - Third Prize: 3.000 TL

Uluslararası Film Özel Ödülü - International Film Special Award:: 7.000TL

2 Adet Jüri Özel Ödülü - 2 Jury Special Awards

MADDE 1: AMAÇ
31 Ekim - 3 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 6. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında, ticari bir amacı olmayan kısa film yapımlarını desteklemek; kurmaca, deneysel, canlandırma ve belgesel sinemanın ulusal çaptaki gelişimine katkı sağlamak, yurt dışı ve yurt içinde bulunan sinemacıları bir araya getirmek amacıyla kısa film yarışması düzenlenmiştir.

MADDE 2: KATILIM KOŞULLARI
1-Yarışmanın yapılabilmesi için en az 16 (Kurmaca, Deneysel, Canlandırma ve Belgesel) filmin katılmış ve ön değerlendirmeyi geçmiş olması gerekir.
2-Kısa film yarışmasına 35mm’lik ve 16mm’lik filmler ile video tekniği ya da dijital teknoloji ile çekilmiş yapımlar katılabilir. Ancak analog film tekniği ile çekilmiş filmler dijital ortama aktarılmış olmalıdır. Kısa Film Yarışmasında gösterim formatları festival yürütme kurulu tarafından belirlenir.
3-Yarışmaya, süresi maksimum 25 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir.
4-Yarışmacılar birden fazla eserle başvurabilirler.
5-Yarışmaya 2021 ve 2022, 2023 yılları içerisinde yapılmış filmler katılabilir. Daha önceden herhangi bir festivale, kısa film yarışmasına katılmış olmak ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak yarışmaya katılmaya engel değildir.
6-Başvurular www.filmfreeway.com sitesi üzerinden dijital olarak yapılacaktır. İlk 24’e giren eserler için başvuru formu doldurmaları ve geri göndermeleri istenecektir.
7-Orijinal dili Türkçe olan filmler için İngilizce altyazı, orijinal dili Türkçe olmayan filmler ise Türkçe ve İngilizce alt yazı SRT dosyaları olmalıdır.
8-Yarışmaya katılan filmler arasından 24 film festival kapsamında izleyiciler ile buluşacak. Finalist filmler arasından 5 filmin eser sahipleri festival kapsamında ağırlanacaktır.
9-İlk 5 filmin eser sahiplerinin kendisi ya da temsilcisinin ulaşım ve konaklama ücretleri tarafımızca karşılanarak festivalimizce ağırlanacaktır.
10-ÖDÜL KAZANAN ESER SAHİBİ, ÖDÜLÜNÜ ALMAK ÜZERE ÖDÜL TÖRENİ’NDE BULUNMAK YA DA BİR TEMSİLCİ GÖNDERMEK ZORUNDADIR. BU ŞARTI YERİNE GETİRMEYEN ESER SAHİBİNE; PARASAL ÖDÜL DÂHİL HİÇBİR ÖDÜLÜ VERİLMEZ.

Ödüller: İnsan Hak ve Hakikat Yolculuğu Kısa Film ve Belgesel Ödülleri -
Birincilik Ödülü: 7.000 TL, İkincilik Ödülü: 5.000 TL, Üçüncülük Ödülü: 3.000 TL , Uluslararası Film Özel Ödülü: 7.000TL, 2 Adet Jüri Özel Ödülü

11- Yarışmaya katılmak için son gün 30 Eylül 2023’dür. Eğer şifreli filmi varsa, şifresiyle birlikte paylaşarak sitede bulunan başvuru ile yönlendirilen www.filmfreeway.com adresine filmini ve mail adresini yüklemiş olmalıdır.
12- Yarışmacı online başvuru yaptığında festivalin yarışma şartlarını kabul etmiş olur.
13-Başvuru koşullarını yerine getirmeyen filmler, ön elemeyi geçse dahi festival yönetimi tarafından yarışma dışı bırakılabilir.

MADDE 3: FESTİVAL SEÇKİSİNE DAHİL EDİLEN 24 ESER SAHİBİNİN GÖNDERECEĞİ BELGELER;
Festival seçkisine dahil edilen eserlerin sahipleri www.filmfreeway.com adresine filmlerini yüklerken mail adreslerini de yüklemeleri zorunludur. Mail üzerinden kurulacak iletişim ile başvuru formu gönderilecektir. Formun doldurulması ve geri gönderilmesi zorunludur.

MADDE 4: FESTİVAL KOMİTESİ ÖNERGESİ
Ön seçici kurul, festival yürütme kurulundan ve/veya festival yürütme kurulunun kendisi dışında seçeceği uzmanlardan oluşur. Ön seçimi yapacak olan kurulun üye sayısını festival kurulu belirler. Katılma koşullarına uygun olmayan eserler ön seçici kurula izlettirilmeyecektir. Finale kalan eserler ön kurul tarafından belirlendikten sonra web sitesi üzerinden ilan edilir.

MADDE 5: ÖZEL KOŞULLAR
Yarışmadan sonra festival arşivinde bulundurulacak olan kopyaların 60 saniyeyi aşmayacak şekilde bir kısmı, Film Afişi ya da filmden birkaç kare tanıtım amaçlı olarak görsel ve basılı medyada gösterilmesini eser sahibi koşulsuz olarak kabul etmiş sayılır.
Finale kalan filmlerin festival kapsamında halka açık yerlerde gösteriminden dolayı herhangi bir telif ücreti yapılmaz.
Yarışmacı online başvuru yaptığında festivalin yarışma şartlarını kabul etmiş olur. Başvuru eserlerinde özgün olmayan müzik, fotoğraf, video vb. içeriklerin telif hakları sorumluluğu başvuruda bulunan eser sahibine aittir. Filmin yasal sahibi festival komitesine filmin tamamen yasal ve telif haklarına uygun olduğunu taahhüt eder.
Yapımlar izleyiciye ve seçici kurula festival yönetiminin uygun gördüğü salonlarda sunulur. Seans, salon ve program değişikliği önerilemez.
Filmlerin ne şartlarda oylanacağı ve ödüllendirileceği festival komitesi tarafından belirlenir.
Ön eleme sonucunda belirlenecek filmlere ait doldurulması istenen başvuru formunun gönderiminin sorumluluğu eser sahibine aittir.
Ön eleme jürisinin ve yarışma jürisinin kararları kesindir. Ön eleme sonuçları açıklandıktan sonra katılımcı filmini geri çekemez.
Yarışmaya katılan filmlere herhangi bir katılım veya gösterim ücreti ödenmez.

MADDE 6: ÖDÜLLER
Festival yönetimi, festival programına dahil olan filmlerden, gösterim için gerekli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan filmleri gösterim programından çıkarma hakkına sahiptir. Kısa Film Yarışmasına katılan yapımcı yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten, yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek başvuru sahibi olan filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır. Ayrıca yönetmelikteki değişiklik hakkı Festivali Komitesine aittir.

ARTICLE 1: PURPOSE
To support the production of short films with no commercial purpose within the scope of the 5th Siirt International Short Film Festival to be held on 31 October -3 November 2023 A short film competition was held in order to contribute to the national development of fiction, experimental, animated and documentary cinema, and to bring together filmmakers from abroad and at home.

ARTICLE 2: TERMS OF PARTICIPATION
1-For the competition to be held, at least 16 (Fiction, Experimental, Animation and Documentary) films must have participated and passed the preliminary evaluation.
2- 35mm and 16mm films and productions shot with video technique or digital technology can participate in the short film competition. However, the films shot with the analog film technique should be transferred to the digital environment. The screening formats in the Short Film Competition are determined by the festival executive committee.
3-Productions with a maximum duration of 25 minutes can participate in the competition.
4-Competitors can apply with more than one work.
5-Films made in 2021, 2022 and 2023 can participate in the competition. Having previously participated in any festival, short film competition or received an award from these competitions is not an obstacle to participating in the competition.
6-Applications will be made digitally through the website www.filmfreeway.com. For the first 24 works, they will be asked to fill in the application form and send it back.
7- Films in Turkish must have English subtitles, and films whose original language is not Turkish must be SRT files with Turkish and English subtitles.
8- Among the films participating in the competition, 24 films will meet with the audience within the scope of the festival. The authors of 5 films among the finalist films will be hosted within the scope of the festival.
9-The transportation and accommodation fees of the authors of the first 5 films or their representatives will be covered by us and will be hosted by our festival.
10- THE AWARD WINNING WORK MUST ATTEND AT THE AWARD CEREMONY OR SEND A REPRESENTATIVE TO RECEIVE ITS PRIZE. TO THE OWNER WHO DOES NOT FOLLOW THIS CONDITION; NO REWARDS ARE GIVEN INCLUDING MONEY PRIZES.
PRİZE : Human Rights and Truth Journey Short Film and Documentary Awards -
First Prize: 7.000 TL, Second Prize: 5,000 TL,Third Prize: 3,000 TL, International Film , Special Award 7.000TL, 2 Jury Special Awards

11- The last day to participate in the competition is September 30, 2023. If there is an encrypted film, the film and e-mail address must be uploaded to the www.filmfreeway.com address that is directed to the application on the site by sharing it with the password.
12- When the competitor makes an online application, he/she accepts the competition conditions of the festival.
13- Films that do not fulfill the application conditions may be excluded from the competition by the festival management, even if they pass the pre-selection.

ARTICLE 3: DOCUMENTS TO BE SENT BY 24 OWNERS INCLUDED IN THE FESTIVAL SELECTION;
Owners of the works included in the festival selection are required to upload their e-mail addresses when uploading their films to www.filmfreeway.com. An application form will be sent by communication via e-mail. The form must be filled and returned.

ARTICLE 4: FESTIVAL COMMITTEE PROPOSAL
The pre-selection committee consists of the festival executive committee and/or the experts to be chosen by the festival executive committee other than itself. The festival committee determines the number of members of the committee that will make the pre-selection. Works that do not comply with the participation conditions will not be shown to the pre-selection committee. After the final works are determined by the preliminary committee, they are announced on the website.

ARTICLE 5: SPECIAL CONDITIONS
The owner of the work is deemed to have accepted unconditionally that a part of the copies, not exceeding 60 seconds, that will be kept in the festival archive after the competition, a Film Poster or a few frames from the film will be shown in the visual and printed media for promotional purposes.
No royalties are paid due to the screening of the finalist films in public places within the scope of the festival.
When the competitor makes an online application, he/she accepts the competition conditions of the festival. The copyright responsibility of non-original music, photography and video content etc. in the application works belongs to the applicant. The legal owner of the film undertakes to the festival committee that the film is completely legal and in compliance with copyrights.
The productions are presented to the audience and the selection committee in halls deemed appropriate by the festival management. Session, hall and program changes are not recommended.
The conditions under which the films will be voted and awarded are determined by the festival committee.
The responsibility of sending the application form for the films to be determined as a result of the pre-selection belongs to the author.
The decisions of the pre-selection jury and the competition jury are final. After the pre-selection results are announced, the participant cannot withdraw their film.
No participation or screening fee is paid for the films participating in the competition.

ARTICLE 6: AWARDS
The festival management has the right to exclude films that do not have the technical and legal qualifications required for screening from the films included in the festival program. The producer, director, actor and other people who contribute to the short film competition are deemed to have accepted these rules. It is the responsibility of the legal owner of the applicant film to inform the people who contributed to the production of this regulation. In addition, the right to change the regulation belongs to the Festival Committee.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
  • Herkese çok teşekkürler. Sinemaya ilgisi olan herkes için çok faydalı günler yaşattınız bize.

    November 2022