[English]

Preparations have started for the 4th International Erzincan Short Film Festival, which will be organized by the Erzincan Civilization Art and Tourism Association (MESAT) with the contribution of the Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism. The festival will be held for five days between 19-23 November. Short film applications for the festival will be received between October 7th and November 7th, 2022. Within the scope of the festival, short film screenings, theater performances, seminars, panels, autograph sessions and concerts are planned. The people of Erzincan, who have been separated from social activities as everywhere during the pandemic process, will say hello to social life again with this festival, which will be held under pandemic conditions. The festival, which will be organized with the contributions of the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey, will continue to make a great contribution to the traditionalization of art in Erzincan.

[Türkçe]

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Katkılarıyla, Erzincan Medeniyet Sanat ve Turizm (MESAT) Derneği tarafından düzenlenecek olan 4. Uluslararası Erzincan Kısa Film Festivali için hazırlıklar başladı. Festival, 19-23 Kasım tarihleri arasında beş gün boyunca düzenlenecektir. Festival için kısa film başvuruları 7 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında alınacaktır. Festival kapsamında kısa film gösterimleri, tiyatro gösterileri, seminerler, paneller, imza günleri ve konserler planlanıyor. Pandemi sürecinde her yerde olduğu gibi sosyal faaliyetlerden ayrı kalan Erzincan halkı, yine pandemi şartları altında düzenlenecek olan bu festivalle yeniden sosyal yaşama merhaba diyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenecek olan festival Erzincan’da sanatın gelenekselleşmesine büyük bir katkı sağlamaya devam edecektir.

[English]

PRIZES

FICTION CATEGORY
-The Best Fiction Film
-Fiction Film - Special Jury Award
-Fiction Film - Honorable Mention

DOCUMENTARY CATEGORY
-The Best Documentary Film
-Documentary Film - Special Jury Award
-Documentary Film - Honorable Mention

[Türkçe]

ÖDÜLLER

KURMACA KATEGORİSİ
-En İyi Kurmaca Film
-Kurmaca Film - Jüri Özel Ödülü
-Kurmaca Film - Mansiyon

BELGESEL KATEGORİSİ
-En İyi Belgesel Film
-Belgesel Film - Jüri Özel Ödülü
-Belgesel Film - Mansiyon

[English]
"4th INTERNATIONAL ERZINCAN SHORT FILM FESTIVAL COMPETITION APPLICATION TERMS"

1- Productions in the "Fiction and Documentary" genres will participate in the competition for the festival, and if productions other than these two genres apply, the works that apply will be excluded from the competition.
2- The competition are directly evaluated internationally and are held in two categories.
3- Republic of Türkiye or foreign nationality participants can participate.
4- Films which duration does not exceed 30 minutes can apply.
5- Films which produced after January 1st, 2022 can apply. Participating in national or international competitions other than the 4th International Erzincan Short Film Festival or receiving an award from these competitions does not prevent participation.
6- Those who want to participate in the festival can access the online Application Form from the 4th Erzincan International Short Film Festival website (https://www.erzincanfilmfestivali.com)
7- It is free to participate in the competition with more than one film.
8- The participation of the films sent to the festival in the 4th International Erzincan Short Film Festival events, regardless of commercial purpose, by specifying the name of the director, is deemed to be accepted by the competitor. In addition, small sections or fragments of films can be shown on different channels (television, radio and internet) for the purpose of promoting the festival.
9- The judgment of the pre-selection committee and the main jury is final. The pre-selection committee may recommend a film to another section that is a non-competition selection.
10- Films that have passed the pre-selection will meet with the audience in the program to be created within the scope of the festival.
11- The deadline for application is November 7th, 2022.
12- Participants must have filled in the online application form at www.erzincanfilmfestivali.com by this date at the latest.
13- In the international competition, the Turkish subtitles of the short films whose original language is not Turkish must be completed and uploaded as written in the film.
14- Responsibility for copyright is the owner of the work. The participants irrevocably accept and undertake that the 4th International Erzincan Short Film Festival does not have any responsibility in case of any claim by third parties regarding the copyrights of the films.
15- The final results will be determined at the main jury meeting to be held during the festival, and "Jury Best Film", "Jury Special Award" and, if appropriate, "Honorable Mention" will be given in each category.
16- Competition participation conditions consist of sixteen (16) clauses, including this clause.

[Türkçe]
4. ULUSLARARASI ERZİNCAN KISA FİLM FESTİVALİ YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ

1- Festival için “Kurmaca ve Belgesel” türlerindeki yapımlar yarışmaya katılacak olup bu iki tür haricindeki yapımların başvurması halinde başvuru yapan çalışmalar yarışmadan saf dışı bırakılacaktır.
2- Yarışmalar doğrudan uluslararası değerlendirmeye alınıp iki kategoride yapılmaktadır.
3- Yarışmaya T.C. veya yabancı uyruklu herkes katılabilir.
4- Süresi 30 dakikayı aşmayan filmler başvuru yapabilir.
5- 1 Ocak 2022’dan itibaren hazırlanmış̧ olan filmler başvuru yapabilir. 4. Uluslararası Erzincan Kısa Film Festivali dışındaki ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış̧ olmak ya da bu yarışmalardan ödül almış̧ olmak katılmaya engel değildir.
6- Festivale katılmak isteyenler, online Başvuru Formu’na 4. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali web sayfasından erişebilirler (https://www.erzincanfilmfestivali.com)
7- Birden fazla filmle yarışmaya katılmak serbesttir.
8- Festivale gönderilen filmlerin, yönetmen adı belirtilerek ticari amaç̧ gözetmeksizin 4. Uluslararası Erzincan Kısa Film Festivali etkinliklerinde yer alması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Buna ek olarak, festivalin tanıtımı amacıyla filmlerden küçük kesitler veya fragmanlar farklı mecralarda (televizyon, radyo ve internet) gösterilebilir.
9- Ön seçici kurul ve ana jürinin yargısı kesindir. Ön seçici kurul bir filmi yarışma dışı seçki olan başka bir bölüme önerebilir.
10- Ön elemeyi geçmiş̧ filmler festival kapsamında oluşturulacak programda izleyiciyle buluşacaktır.
11- Festivalin son başvuru tarihi 7 Kasım 2022’dir.
12- Katılımcılar en geç bu tarihe kadar www.erzincanfilmfestivali.com adresinden online başvuru formunu doldurmuş olması gerekir.
13- Uluslararası yarışmada, orijinal dili Türkçe olmayan kısa filmlerin Türkçe altyazıları tamamlanmış̧ ve filmin içerisine yazılmış̧ olarak yüklenmiş olması gerekmektedir.
14- Telif hakları konusunda sorumluluk eser sahibinindir. Katılımcılar, filmlere ilişkin telif hakları konusunda 3. kişiler tarafından herhangi bir iddiada bulunulması halinde 4. Uluslararası Erzincan Kısa Film Festivali’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ederler.
15- Festival sırasında yapılacak ana jüri toplantısında kesin sonuçlar belirlenecek, her kategoride “Jüri En İyi Film”, “Jüri Özel Ödülü” ve uygun görülürse “Mansiyon” verilecek.
16- Yarışma katılım koşulları, bu madde dahil olmak üzere on altı (16) maddeden oluşmaktadır.