[English]

ABOUT THE FESTIVAL
Preparations have started for the 3rd International Erzincan Short Film Festival, which will be organized by the Erzincan Civilization Art and Tourism Association (MESAT) with the contribution of the Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism. The festival will be held for five days between 19-23 November. Short film applications for the festival will be received between October 10 and November 10. Within the scope of the festival, short film screenings, theater performances, seminars, panels, autograph sessions and concerts are planned. The people of Erzincan, who have been separated from social activities as everywhere during the pandemic process, will say hello to social life again with this festival, which will be held under pandemic conditions. The festival, which will be organized with the contributions of the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey, will continue to make a great contribution to the traditionalization of art in Erzincan.

[Türkçe]

FESTİVAL HAKKINDA
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Katkılarıyla, Erzincan Medeniyet Sanat ve Turizm (MESAT) Derneği tarafından düzenlenecek olan 3. Uluslararası Erzincan Kısa Film Festivali için hazırlıklar başladı. Festival, 19-23 Kasım tarihleri arasında beş gün boyunca düzenlenecektir. Festival için kısa film başvuruları 10 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında alınacaktır. Festival kapsamında kısa film gösterimleri, tiyatro gösterileri, seminerler, paneller, imza günleri ve konserler planlanıyor. Pandemi sürecinde her yerde olduğu gibi sosyal faaliyetlerden ayrı kalan Erzincan halkı, yine pandemi şartları altında düzenlenecek olan bu festivalle yeniden sosyal yaşama merhaba diyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenecek olan festival Erzincan’da sanatın gelenekselleşmesine büyük bir katkı sağlamaya devam edecektir.

[English]

-Best Short Film Prize
-2nd Best Short Film Prize
-3rd Best Short Film Prize
-Jury Special Prize

[Türkçe]

-En İyi Kısa Film Ödülü
-2. En İyi Kısa Film Ödülü
-3. En İyi Kısa Film Ödülü
-Jüri Özel Ödülü

[English]
"3rd INTERNATIONAL ERZINCAN SHORT FILM FESTIVAL COMPETITION APPLICATION TERMS"

1- Fiction, documentary, experimental and animation films can participate in this competition.

2- The competition is directly evaluated internationally and are held in a single category.

3- All short film directors who are citizens of the Republic of Turkey and foreign nationals can apply.

4- Films which duration does not exceed 30 minutes will evaluate.

5- Films which produced as of January 1, 2019 will accept. Participating in national or international competitions other than the 3rd International Erzincan Short Film Festival or receiving an award from these competitions does not prevent participation.

6- Those who want to participate in the festival can access the online application form (https://www.erzincanfilmfestivali.com/en/application_form) from the 3rd International Erzincan Short Film Festival website (https://www.erzincanfilmfestivali.com/en).

7- It is free to participate in the competition with more than one film.

8- The use of the short films which sent to the festival in the events of the 3rd International Erzincan Short Film Festival, by specifying the name of the director, is deemed accepted by the competitor. In addition, small sections or fragments of films can be shown on different channels (television, social media and internet etc.) for the purpose of promoting the festival.

9- The judgment of the pre-selection committee and the main jury is final. The pre-selection committee may recommend a film to the "perspective" section, which is a non-competition selection.

10- Films that passed the pre-selection will meet with the audience in the program to be created within the scope of the festival.

11- The application deadline for the festival is November 10, 2021.

12- Participants must have filled in the online application form at www.erzincanfilmfestivali.com/en/application_form by this date at the latest.

13- The "Best Film" award will be rewarded with 10,000 Turkish Lira (TRY).

14- In the international competition, the Turkish subtitles of the short films which original language is not Turkish must be completed and uploaded as written on the film.

15- Responsibility for copyright is the owner of the work. The participants irrevocably accept and undertake that the 3rd International Erzincan Short Film Festival does not have any responsibility in case of any claim by third parties regarding the copyrights of the films.

16- The final results will be determined at the main jury meeting to be held during the festival, and the films deemed worthy of the jury's special award with the first three degrees will be announced at the festival award ceremony.

17- This application terms has been drawn up with 17 clauses and cannot be changed.

[Türkçe]
3. ULUSLARARASI ERZİNCAN KISA FİLM FESTİVALİ YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ

1- Kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon türlerindeki yapımlar yarışmaya katılabilir.

2- Yarışmalar doğrudan uluslararası değerlendirmeye alınıp tek kategoride yapılmaktadır.

3- Yarışmaya T.C. veya yabancı uyruklu tüm kısa film yönetmenleri katılabilir.

4- Süresi 30 dakikayı aşmayan filmler başvuru yapabilir.

5- 1 Ocak 2019’dan itibaren hazırlanmış olan filmler başvuru yapabilir. 3. Uluslararası Erzincan Kısa Film Festivali dışındaki ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış olmak ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel değildir.

6- Festivale katılmak isteyenler, online başvuru formuna (https://www.erzincanfilmfestivali.com/basvuru_formu) 3. Uluslararası Erzincan Kısa Film Festivali web sayfasından (https://www.erzincanfilmfestivali.com) erişebilirler.

7- Birden fazla filmle yarışmaya katılmak serbesttir.

8- Festivale gönderilen filmlerin, yönetmen adı belirtilerek ticari amaç̧ gözetmeksizin 3. Uluslararası Erzincan Kısa Film Festivali etkinliklerinde yer alması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Buna ek olarak, festivalin tanıtımı amacıyla filmlerden küçük kesitler veya fragmanlar farklı mecralarda (televizyon, sosyal medya ve internet vb.) gösterilebilir.

9- Ön seçici kurul ve ana jürinin yargısı kesindir. Ön seçici kurul bir filmi yarışma dışı seçki olan “perspektif” bölümüne önerebilir.

10- Ön elemeyi geçmiş filmler festival kapsamında oluşturulacak programda izleyiciyle buluşacaktır.

11- Festivalin son başvuru tarihi 10 Kasım 2021’dir.

12- Katılımcılar en geç bu tarihe kadar www.erzincanfilmfestivali.com adresinden online başvuru formunu doldurmuş olması gerekir.

13- “En İyi Film” ödülünü alan eser sahibi 10.000 Türk Lirası (TL) ile ödüllendirilecektir.

14- Uluslararası yarışmada, orijinal dili Türkçe olmayan kısa filmlerin Türkçe altyazıları tamamlanmış ve filmin üzerine yazılmış olarak yüklenmiş olması gerekmektedir.

15- Telif hakları konusunda sorumluluk eser sahibinindir. Katılımcılar, filmlere ilişkin telif hakları konusunda 3. kişiler tarafından herhangi bir iddiada bulunulması halinde 3. Uluslararası Erzincan Kısa Film Festivali’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ederler.

16- Festival sırasında yapılacak ana jüri toplantısında kesin sonuçlar belirlenecek, ilk üç derece ile jüri özel ödülüne layık görülen filmler festival ödül töreninde açıklanacaktır.

17- Katılım şartnamesi, 17 madde ile düzenlenmiştir ve değiştirilemez.